top of page

Federacja Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego i Zjednoczenia (FRRPŚZ) to międzynarodowa organizacja założona z inicjatywy Rev. Sun Myung Moona i jego żony. Światowa inauguracja FRRPŚZ  odbyła się w 1996 roku w Waszyngtonie, a obecnie działa w 185 krajach świata. FRRPŚZ uważa, że wzmocnienie roli lidera rodziny w sprawach moralności jest podstawą dobrobytu całego społeczeństwa. Zdrowe rodziny są podstawą dla zdrowych, dobrze uporządkowanych narodów, ponieważ wartości, które pomagają zapewnić pokój na świecie są bezpośrednim rozszerzeniem wartości, które pomagają wspierać pokój w poszczegółnych rodzinach. Rodzina jest szkołą miłości. Tylko w rodzinie rozpoznajemy wszystkie jej formy - miłość dziecięcą, rodzeństwa, małżonków i miłość rodziców. Głębokość naszego rozumienia miłości bezpośrednio wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi i ze światem zewnętrznym.

bottom of page